Udgivet i Skriv en kommentar

Sådan forlænger du holdbarheden af dine fjerbolde

Få den bedst mulige holdbarhed af dine fjerbolde

Holdbarheden af en fjerbold afhænger af flere forhold, som er omtalt i punkt 1-4:

 1. Kvaliteten af fjerbolden
 2. Fugtigheden i fjerene
 3. Opbevaring (også under transport) af fjerbolden
 4. Spillerniveau og -type.

Men lad os starte med …

KetcherCentralens anbefalinger til at forøge holdbarheden af dine fjerbolde:

 • Fugtigheden i fjerene skal være relativ høj, når du tager fjerboldene i brug.
  Som klub med et årligt boldforbrug på + 2.400 (200 rør af 12 stk.) er et professionelt fugtskab et must – fordi du kan styre fugtigheden til de ca. 85%, der er optimalt, holdbarheden af fjerboldene forøges væsentligt (10-30 %) og investeringen i fugtskabet dermed er tjent hjem på et par år.
  Som privatperson skal man undgå at opbevare fjerboldene i tørre rum som f.eks. et fyrrum eller et varmeskab. Et badeværelse kan være godt, og det kan en kælder også, hvis den ikke bliver for kold. Er fjerene blevet for tørre, så er der nogle simple metoder til at forøge fugtigheden med damp (se under punkt 2).
 • Undgå frost og generelt lave temperaturer (kan beskadige lim mv.).
 • Undgå direkte sollys (kan beskadige lim mv. og udtørre fjerene).

Bemærk, at fugtigheden i fjerene ikke kun påvirker holdbarheden af en fjerbold, men også vægten på fjerbolden – og dermed fjerboldens hastighed / længden på slagene. Hvis fjerbolden tørrer ud, så bliver den for let, og så bliver hastigheden og længden på slagene mindre end den hastighed, der er oplyst på fjerbolden.

Tips: KetcherCentralen har udarbejdet en FACTS om de forhold, der påvirker en fjerbolds hastighed. Det er afgørende viden for at kunne vælge en fjerbold med den helt rigtige hastighed. Du finder den her: FACTS- Forhold, der påvirker en fjerbolds hastighed

1 – Kvaliteten af fjerbolden
Fjerbolden består af mange dele, som hver især øver indflydelse på kvaliteten og holdbarheden af fjerbolden.

Kvaliteten kan vurderes ud fra en række parametre. Nogle parametre er objektive og meget synlig / målbare, herunder fjerboldens flugt / bane, stabilitet og om hastigheden er som oplyst på røret (f.eks. 77 eller 78).

Andre parametre som kvalitet af fjerene, tråd og lim, er end ikke synlige for det blotte øje. For at afgøre om strået på fjerene er uden “fejl”, så kræver det, at de gennemlyses. Hvis ikke producenten har været meget omhyggelig i udvælgelsen af den enkelte fjer, så kan en fjerbold have en (eller flere) fjer med beskadiget strå – og en fjerbold er ikke bedre end den dårligste fjer.

Kvaliteten påvirkes af ensartetheden af den enkelte fjers form, vinkel og vægt. Hos f.eks. RSL arbejdes med mere end 45.000 typer fjer. Skal kvalitet (flugt) være i top, så skal fjerene på den enkelte fjerbold komme fra samme side (højre eller venstre vinge). Det stiller store krav til sorteringsarbejdet at opnå en meget høj grad af ensartethed af de enkelte fjerbolde.

Det er KetcherCentralens erfaring, at kvaliteten ikke altid er helt så god, som pris og/eller mærke umiddelbart tilsiger.

Her på KetcherCentralen forhandler vi udelukkende fjerbolde, som er af meget høj kvalitet. Det betyder også, at prisen er i den højere ende af prisniveauet for fjerbolde. Man kan måske argumentere for, at man kan leve med en lavere kvalitet, hvis man slipper med en mindre pris. Men hvorfor spille med en fjerbold, der er mindre god eller måske endda dårlig, og som derfor ikke gør noget godt for dit spil – når den formentlig også går hurtigere i stykker end en fjerbold af bedre kvalitet. Så har du jo reelt ikke sparet noget, men bare spillet med en fjerbold af dårlig kvalitet. Sat på spidsen; ville du købe brugte fjerbolde, hvis du kunne få dem til en meget lav pris, og spille med dem?

Nogle spiller med “fjerbolde” af plastik. De kan være gode nok til et vist niveau, men de egner sig ikke til et niveau, hvor man f.eks. bruger cuts, og kan derfor slet ikke bruges på turneringsniveau.

KetcherCentralen forhandler fjerbolde fra RSL (verdens største producent af fjerbolde) og Adidas – og fra disse mærker har vi valgt kun at forhandle de fjerbolde, som vi mener giver den bedst mulige sammenhæng mellem pris og kvalitet:

2 – Fugtigheden i fjerene har indvirkning på holdbarhed – og hastighed
Fjerene på en fjerbold indeholder fra naturens side en vis fugtighed for at give fjerene styrke og smidighed.

Hvis fjerene tørrer ud, bliver de sprøde, og knækker lettere. Fjerbolden mister også vægt, og dermed reduceres hastigheden på fjerbolden (den flyver kortere). Ingen af delene er hensigtsmæssige.

Det er derfor vigtigt, at fjerene har en vis – og korrekt – fugtighed, når du skal bruge dem. Men hvad er korrekt fugtighed – og hvordan opnår man det i fjerene?

Den ideelle fugtighed i fjerene
Den ideelle fugtighed i fjerene for holdbarheden af fjerbolden er ikke videnskabeligt fastlagt. Der er dog efterhånden en stor mængde data ifm. praktiske erfaringer, der understøtter, at fugtigheden bør være ca. 85 %. Fugtigheden må dog ikke blive alt for høj (ikke over 88 %), da det har vist sig, at det kan blødgøre den lim, som dels holder fjerboldens sammen, dels sikrer den rigtige facon af fjerbolden. Når limen bliver blød, kan fjerboldene blive skæve, når man slår meget hårdt til dem – vel at mærke hastigheder på noget over 300 km/t, så det er kun relevant for spillere på niveauet divisionsspillere, ligaen og professionelle.

Hvordan reguleres fjerenes fugtighed?
Fjerenes fugtighed ændres – langsomt – indtil luftfugtigheden i fjerene er identisk med luftfugtigheden i luften omkring fjerene.

Fjerbolde opbevares typisk indendørs i opvarmede lokaler med en luftfugtighed langt under 85 %, måske på 60 % – og det er alt for tørt ift. hvad der er godt for holdbarheden.

Det har de fleste klubber fundet ud af og har for længst investeret i fugtskabe. Et professionelt fugtskab (med bl.a. cirkulation af luften) kan “befugtige” fjerene til den ønskede fugtighed på ca. 3 uger.

Er dine fjerbolde blevet for tørre (fordi du ikke har et fugtskab), kan du tilføre dem ny fugtighed på en af følgende måder:

 • Tag fjerboldene ud af røret og fugt røret indvendigt med en blomsterbestøver (der må ikke drive vand ned af indersiden af røret, da det kan beskadige boldene, når luftfugtighed bliver for høj).
  Tilbage med fjerboldene i røret og på med endestykkerne til røret.
  Lad fjerboldene ligge mindst en uge før brug, så vandet kan fordampe og trænge ind i fjerene.
 • Fjern endestykkerne til røret (fjerbolden skal forblive i røret). Sæt noget vand i kog (i en gryde eller en kedel). Pas på ikke at skolde dig på dampen: Hold røret lodret ind over dampen (fjerboldene skal pege med korkstykket opad og fjerene nedad). Du skal holde røret / fjerboldene i god afstand (ca. 30 cm. over) det kogende vand, da fjerboldene ikke skal dampkoges (det er ikke godt for limen) – det er kun den lidt afkølede damp, der skal ind i røret).
  Så snart dampen begynder at komme ud af toppen af røret, så fjerner du røret fra dampen og sætter endestykkerne på.
  Lad fjerboldene ligge et par dage inden du tager dem i brug.
  Denne metode er noget hurtigere end metoden ovenfor med at fugte røret indvendigt med en blomsterbestøver, fordi vandet ikke først skal fordampe og fordele sig i røret. Metoden er så effektiv, at den har en rimelig effekt allerede efter 4-5 timer – mens effekten først er optimal efter 3-4 dage.

Fjerboldene må ikke blive for fugtige, da det kan beskadige dem.

Det er vigtigt at holde øje med skimmelsvamp, som vokser ved forhold, hvor den relative fugtighed er 75 % eller mere ved overfladen af et materiale.

3 – Opbevaring (også under transport) af fjerbolde
Klubber m.fl. bør opbevare fjerboldene i et decideret fugtskab. Et fugtskab tjener sig hurtigt hjem på forøget holdbarhed af fjerboldene, hvis du/I har et årligt boldforbrug på +2.400 (200 rør á 12 stk.). Typisk reduceres boldforbruget 10 – 30 % ved overgang til brug af fugtskab. Kontakt os gerne for tilbud på fugtskab: Kontakt os .

Et fugtskab sikrer også den rigtige vægt og dermed hastighed af fjerboldene. Det er vigtigt for turneringsspillere på et vist niveau, hvor man som spiller arbejder med meget små marginer. Et fugtskab er en sikker win-win – spillemæssigt som økonomisk.

Som privatperson kan et fugtskab ikke tjene sig selv ind. Medmindre du har dybe lommer eller insisterer på, at dine fjerbolde skal have den bedst mulige kvalitet (holdbarhed samt ensartet og korrekt vægt), må du derfor gå andre veje.

Til en start kan du sørge for ikke at opbevare fjerboldene i et tørt rum (et rum med lav fugtighed), som f.eks. et fyrrum eller et varmeskab. Et badeværelse kan derimod være et godt sted at opbevare fjerboldene. Og måske kan en kælder også være et godt sted, hvis blot der ikke er for koldt.

Solens ultraviolette stråler nedbryder mange materialer – også limen, som holder fjerboldens dele sammen. Dine fjerbolde er godt beskyttet mod sollys, når de opbevares i et boldrør. Til gengæld kan temperaturen i et boldrør, der ligger i direkte sollys blive så høj, at det beskadiger fjerboldene. Du skal derfor helt generelt undgå, at fjerboldene og dine rør med fjerbolde udsættes for direkte sollys.

Du bør ikke opbevare fjerboldene for koldt – og slet ikke udsætte dem for frost, da det bl.a. kan ødelægge limen.

Husk – at de forhold, der påvirker dine fjerbolde under opbevaring, også påvirker dine fjerbolde under transport (også når du lader dine fjerbolde ligger i en bil).

4 – Spilleren (niveau og type) gør en forskel for holdbarheden af fjerbolden
Holdbarheden af en fjerbold påvirkes også af, hvem der spiller med fjerbolden.

En “amatør” kan ramme fjerbolden helt “skævt” (f.eks. med ketcherrammen slå på “stråene” på fjerene, som derfor straks knækker), eller en “professionel” kan slå så hårdt til fjerbolden, at den bogstaveligt talt bliver skæv og er ødelagt, ligesom cuts er ekstra hårdt for fjerene.

Og så er der jo dem, der “ofrer” en fjerbold som straf for egne fejl.

Betydning af dine “spilleegenskaber” for fjerboldens holdbarhed behandler vi imidlertid ikke yderligere i denne guide.

Skriv et svar