CSR – Socialt ansvar, miljø, mv.

CSR står for Corporate Social Responsibility – virksomhedens social ansvar. CSR omfatter en beskrivelse af, hvordan vi som virksomhed varetager vores sociale ansvar, herunder også i forhold til miljø.

KetcherCentralen er en lille virksomhed, og vores aftryk socialt og miljømæssigt er derfor meget begrænset. Vi insisterer imidlertid på at være en ansvarlig virksomhed, og tage vores andel af ansvaret for at fremtidens unge kan vokse op i en bæredygtig verden.

Vi ønsker at være en ansvarlig virksomhed, der respekterer de ti principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption, som er udtrykt i FN’s Global Compact. 

Vi arbejder derfor kontinuerligt på at finde bedre og mere bæredygtige løsninger. For nuværende arbejder vi med nedenstående områder.

Socialt ansvar – også via moms og skat
KetcherCentralen er en lille virksomhed, som kun i meget begrænset omfang kan gøre et socialt ansvar gældende overfor enkeltpersoner. Men vi bidrager som andre virksomheder til finansieringen af den danske statskasse ved at betale moms og skatter af vores omsætning og overskud – og vi gør det sammen med dig! Og på den måde bidrager vi sammen til, at vi som stat også fremadrettet er velfungerende og kan varetage et socialt ansvar.

Du kan hjælpe ved at købe dine varer og få foretaget opstrengning hos virksomheder, der betaler moms og skat. Få en faktura / påse, at din betaling går til en momsregistreret virksomhed – også selv om det f.eks. kan være ristende at spare 20-50 kr. på en opstrengning ved at få strenget op hos en ikke momsregistreret hobbyopstrenger).

Anti-korruption
Danmark er et af de mindst korrupte lande i verden – også understøttet af en effektiv lovgivning på området, et godt retssystem og et stærkt demokrati. Vi er opmærksom på, at det samme ikke er tilfældet i alle lande. KetcherCentralen samarbejder derfor kun med større velrenommerede leverandører / producenter, og vi tager ikke imod eller giver returkommissioner – uanset, hvor god handlen er.

Du kan hjælpe ved at købe varer af velrenommerede virksomheder, der er underlagt kontrol fra relevante myndigheder, herunder SKAT.

Miljø
KetcherCentralen forsøger at belaste vores fælles miljø så lidt som muligt, hvilket blandt andet inkluderer følgende konkrete handlinger:

 • Miljøvenlig pakning
  Når vi sender varer til dig, anvender vi selvfølgelig den mindst mulige papkasse. Dermed kan vi sammen spare på mængden af pap – og begrænse den mængde luft, som post/fragtmand (M/K) skal transportere sammen med dine varer.
  Vi genanvender de papkasser og det fyld, som vores varer er pakket i, når vi modtager dem fra vores leverandører. Du kan derfor få leveret varer fra os, hvor papkassen eller fyld tydeligt bærer præg af at være genbrug.
  Vi har særlige kasser til at sende ketchere i. De er lidt “store”, men det er en nødvendighed for at beskytte ketcheren. Vi tilbyder 10 kr., hvis du returnerer kassen – f.eks. ved at genanvende den, hvis du sender din ketcher til os, når den skal opstrenges (send gerne flere ketchere – så kan du og dine medspillere også spare porto).

  Du kan hjælpe med at skåne miljøet ved at bortskaffe papkasser miljøvenligt, dvs. i offentligt tilgængelige containere til aflevering af pap, medmindre papkassen af en eller anden grund ikke egner sig til det, og derfor skal bortskaffes sammen med almindeligt husaffald eller småt-og-brændbart.
 • Affaldssortering
  Vi sorterer alt vores affald – til mindste enhed. Når vi f.eks. skifter bøsninger (strengeforinger) i din ketcher, så kommer de små bøsninger i den samme beholder til plast, som vi også smider strenge beskyttelses-etuierne i. Der er måske nogle, der mener, at det er at gøre lidt for meget ud af det? Men arbejdet er det samme, så hvorfor ikke?

  Du kan hjælpe ved affaldssortere dit udstyr anvendt til din ketchersport. Hvis du trækker folien af boldrørene (badminton), så kan de komme til genbrugspap. Og hård plast skal naturligvis sorteres som sådan – f.eks din aflagte drikkedunk, endestykket på din ketcher og de små plastikrør, som noget greb leveres på. Strenge af plast (nylon / polyester) skal også til plastaffald hvis du er i tvivl, så efterlad i ketcheren, så sørger vi for korrekt affaldssortering, når du indleverer den til opstrengning).

Forslag til at styrke vores CSR og gøres os mere miljøvenlige
Hvis du har ideer til, hvordan KetcherCentralen kan styrke vores CSR og gøre os mere miljøvenlige, så kontakt os med dit forslag. Alle nye og relevante forslag belønnes med et gavekort på 100 kr. fra KetcherCentralen til din næste opstrengning.

Med “relevante” mener vi forslag, som er realistiske at gennemføre for KetcherCentralen. Vi kan f.eks. ikke med vores nuværende størrelse igangsætte en produktion af CO2 neutrale ketchere, men “kun” gå efter forhandling af de produkter, der efter vores vurdering bedst understøtter vores “værdier” ift. CSR, herunder miljø).

Her en liste med forslag, der allerede er præmieret (eller afvist):

ForslagForslagsstillerDatoKetcherCentralens responsGavekort
CO2 neutral strømMattis Nielsen09/02-2020Det gør vi på lidt længere sigt.Ja
E-mærkeTristan Nielsen09/02-2020Det er relevant – men i periferien af CSR 😉.Nej
Drikkedunke, der er miljøvenligeMattis Nielsen09/02-2020Er sat i værk – men det tager tid.Ja

Skriv et svar